Välkommen till Cobra Förlag

Cobra Förlag AB gav mellan åren 1985-2010 ut branschböcker med tekniska uppgifter på alla maskiner och tillbehör som såldes på svenska marknaden inom sektorerna Entreprenad, Skog, Transport och Återvinning.

Mellan åren 1986-2015 gav förlaget även ut affärstidningarna Direktkontakt Entreprenad, Direktkontakt Transport, Direktkontakt Skog med Biobränsle, Lätta Lastbilar, Verkstadskontakt, Kompetens och Jagt & Natur, danmark.

Hösten 2021 satsar förlaget på en ny produkt, Småföretagarens vardag, som är en helt ny typ av tidning som aldrig tidigare funnits på svenska marknaden.

Tidningen vänder sig till småföretagare i alla branscher för att möjligt underlätta och förbereda företagarna på olika händelser som man kan råka ut för.