Del 1

Verkligheten är inte som man tror

Nej, verkligheten är ofta inte som man tror, ibland är den betydligt värre.
Och detta kan faktiskt gälla även inom välkända och som man trodde helt odramatiska områden.Vi ska titta närmare på någonting så vanligt som en fastighetsförsäljning.

En fastighetsförsäljning tillhör vardagen och varje dag sker mängder av sådana försäljningar av både privat- och rörelsefastigheter och så har det varit tillbaka i tiden så långt någon kommer ihåg.
Det finns klara regler för hur det ska gå till och mängder av böcker som i detalj beskriver tillvägagångssättet. Själva tillvägagångssättet är välkänt och tillämpas av alla fastighetsmäklare, banker men också ifall en säljare och köpare träffar avtal på egen hand.
I de flesta fall träffar man ett avtal om vad säljaren vill sälja och köparen köpa samt till vilket pris affären ska genomföras. Man utformar ett köpekontrakt som innehåller vad man kommit överens om. Det framgår vilket objekt som avses, till vilket pris som försäljningen ska ske, när tillträde ska ske och likviden ska betalas. Vidare regleras i detta kontrakt allt annat som man avtalat. Efter detta undertecknar säljare och köpare köpekontraktet som bevis på att man är överens om vad som avtalats.
Nu börjar den period där båda parter ska fullgöra de åtagande man gjort i köpekontraktet.

Nästa del i artikeln kommer snart…