Tryck o distribution

Det finns tyvärr inte något ekonomiskt sätt att trycka papperstidningar i små upplagor i hela Europa.

500 eller 10.000 ex är i stora drag samma pris.

Därför blir en liten upplaga mycket dyr per exemplar.

Då vårt önskemål var att framställa en tidning i större format för att bli lättläst så är Småföretagarens vardag producerad med tryckta ark som sammanfogas genom spiralbindning och genom sitt utförande kan vikas och därmed uppfylla postverkets befordringsvillkor.

Digitalt utförande skulle ha löst alla problem på en gång till låg kostnad.

Men då hela idéen med tidningen är att den information artiklarna ger skall vara enkla att spara och gå tillbaka till igen, uppnås detta enklare om tidningen trycks på papper även om kostnaderna är avsevärt högre än i digitalt utförande.

Tyvärr så höga att kostnaderna för tryck o porto inledningsvis är samma som prenumerationskostnaden.

Förhoppningen är att kostnaden minskar vid tryck av större antal tidningar vilket är målsättningen.

Om möjlighet till digital lansering av tidningen i ett senare skede är genomförbar återstår att se.